Talentmodules in College Hagelstein

College Hagelstein omarmt maatschappelijke veranderingen. Wij ontdekken en ontplooien graag de diverse talenten van onze leerlingen.

We zetten nu nog meer in op talentgericht onderwijs met het aanbieden van 3 evenwaardige talentmodules Latijn, STEM en Taal en Media. Elke leerling krijgt eenzelfde basispakket algemene vakken met daarbovenop een talentmodule. 

Bekijk hier de lessentabellen van het eerste en tweede jaar. 


KOM EN ONTDEK ONS AANBOD OP DE INFOAVOND OP VRIJDAG 10 MAART 2017 OF ZATERDAG 22 APRIL 2017! 
 

LATIJN 


De talentmodule Latijn binnen Klassieke talen is voor leerlingen die een brede interesse hebben en een goed geheugen. Ze houden van zowel taal, cultuur, als redeneren, argumenteren, filosoferen, puzzelen, analyseren én wiskunde.  De leerlingen krijgen 4,5 uur Latijn bovenop het algemene basispakket.

 

STEM   

 


STEM is de afkorting van Science, Technology, Engineering en Mathematics. STEM verwijst naar schoolvakken en studierichtingen op het gebied van wetenschappen (Science), technologie (Technology), Techniek (Engineering) en wiskunde (Mathematics). We hebben al een sterke wetenschappelijke component in de hogere graden. STEM-projecten en - middagactiviteiten waren er ook al. Daarom richten we, binnen de studierichting Moderne Wetenschappen, een aparte talentmodule STEM in. Deze STEM-talentmodule is bedoeld voor leerlingen die houden van wiskunde, wetenschappen, probleemoplossend denken en het denkproces achter programmeren.


STEM zal aangeboden worden als 4 uur geïntegreerde projecten waarin zowel wiskunde, wetenschappen, programmeren, én wetenschappelijke onderzoekstrategieën aan bod komen. Een voorbeeld kan zijn het leren programmeren van een robot via een iPad met Lego Mindstorms Education, of het onderzoeken waarom een windmolen met 3 wieken meer stroom kan opwekken dan met 5. Voor Frans krijgen deze leerlingen een extra uurtje differentiatie


TAAL EN MEDIA 


Kinderen moeten kunnen kiezen voor hun talent. Er zijn leerlingen die zich binnen Moderne wetenschappen liever verdiepen in talen (Frans en Nederlands), cultuur, lezen, schrijven en media i.p.v. wiskunde en wetenschappen. Deze leerlingen vinden hun gading in de talentmodule Taal en Media.  Ze hebben sterke interesse voor het hoe en waarom van de Nederlandse en Franse taal en cultuur. Onderzoeken, spreken, luisteren, organiseren en schrijven in het Frans of Nederlands, gecombineerd met een flinke dosis actualiteit en media staan centraal.Deze talentmodule bestaat uit 4 uur geïntegreerde projecten met Nederlands, Frans, expressie en media/ICT. Voor wiskunde krijgen deze leerlingen een extra uurtje differentiatie.


BELANGRIJK! 

Het is belangrijk aan te stippen dat de keuze voor deze talentmodules geen enkele leerling vastzet in een voorafbepaald traject. Na de talentmodule kan men overgaan naar elke andere talentmodule in het tweede jaar (behalve Latijn). Vanaf het schooljaar 2016-2017 worden de talentmodules doorgevoerd in het tweede jaar.


Doelstellingen

We hopen hiermee dat leerlingen een talentmodule kiezen die nauw aansluit bij hun interesses als 12-jarige. Doen wat je graag doet is een onderdeel van onze persoonlijke aanpak. Leerlingen kunnen zo al in de eerste graad proeven van talenten die ze later in de tweede en derde graad verder kunnen ontwikkelen.

 

Meer info?

Bezoek zeker met de kinderen onze infoavond op vrijdag 10 maart 2017 van 19.00 tot 21.00 uur. Directie, leraren én leerlingen van het eerste jaar geven er antwoord op al je vragen, je krijgt een rondleiding doorheen de school en kan deelnemen aan een interactieve zoektocht. 

Je kan ook langskomen op onze infodag op zaterdag 22 april 2017 van 13.00 tot 17.00 uur.


Alle informatie vind je in onze  infobrochures (2017-2018).