Disclaimer

Inhoud


De gegevens op deze website zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld, op basis van de huidige stand van kennis. De vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.


Intellectuele eigendom


U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, foto's, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.
U mag het logo van de vzw en van de scholen die behoren tot de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen-Hagelstein niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van de redactie.

Aansprakelijkheid


De vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze websites wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.
Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.


Privacy


De persoonsgegevens die wij via bv. formulieren verzamelen, worden enkel door de vzw Verenigde Scholen Ursulinen Mechelen en Hagelstein verwerkt voor het toezenden van informatie over onze activiteiten. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en zien toe op de vertrouwelijkheid ervan.


Foto’s


De publicatie van foto’s op deze website gebeurt zoals overeengekomen in het schoolreglement. Indien u wenst dat foto’s van uzelf of uw kind verwijderd worden van de website, dan dient u contact op te nemen met de webmaster.