Peterschapsproject 4BE

Datum: 
24 mei 2019
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

 

Op vrijdag 24 mei gaven de leerlingen van 4BE hun presentatie van het peterschapsproject tijdens het 1ste en 2de lesuur in A05. Dit gebeurt voor een vakjury. Iedereen is welkom om de presentatie bij te wonen. 

Tijdens dit project werkt de school samen met enkele plaatselijke bedrijven. Het peterschapsbedrijf waarmee elke groep contacten heeft gelegd, engageert zich om concrete informatie ter beschikking te stellen zodat onze leerlingen inzichten kunnen verwerven in de werking van het bedrijf. Op deze manier toetsen de leerlingen hun theoretische kennis aan de realiteit. 

 

Dit project werkt vakoverschrijdend. Er worden heel wat vaardigheden en attitudes gerealiseerd uit de lessen bedrijfseconomie, Nederlands, toegepaste informatica, natuurwetenschapen, Frans en Engels.