Startdag Sociaal Engagement voor het vierde jaar

Datum: 
18 okt 2018
SimpleViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash

Donderdag 18 oktober is het startdag van het sociaal engagement voor de vierdejaars. Omdat we vanuit onze pedagogische visie, waarden zoals betrokkenheid en solidariteit hoog in het vaandel voeren, draaien onze leerlingen ook dit schooljaar weer vrijwillig mee in allerlei organisaties o.a. in de verzorgings-, ouderen-, gehandicapten- en milieusector. 

Tijdens de eerste twee lesuren ontdekken onze leerlingen het concept engagement en krijgen ze een unieke kans om de organisatie Welcome in Mechelen van dichterbij te leren kennen. Dit initiatief verwelkomt nieuwe Mechelaars die zich in hun thuisstad trachten te integreren en biedt hiervoor persoonlijke ondersteuning en begeleiding aan. Op deze manier zullen we in staat zijn om de interculturele dialoog aan te gaan. 

 

Vervolgens wijken de verschillende klasgroepen tijdens het derde en vierde lesuur met hun klassenleraar uit naar aparte lokalen waar ze extra informatie opzoeken over de uiteenlopende maatschappelijke domeinen waarbinnen hun vrijwilligerswerk telkens valt. Zodoende kunnen ze een gemotiveerde en positieve keuze voor hun eigen engagement aangaan.